Συχνά λάθη

Συχνά η περιγραφή των απαιτήσεων γίνεται σε φυσική γλώσσα. Κατά την περιγραφή των απαιτήσεων πρέπει να αποφεύγονται τα παρακάτω συχνά λάθη: