Καθορισμός μη λειτουργικών απαιτήσεων

Απαιτήσεις από το προϊόν

Απαιτήσεις από τη διεργασία ανάπτυξης

Εξωτερικές απαιτήσεις