Επικύρωση απαιτήσεων

Οι παραπάνω έλεγχοι μπορούν να γίνουν με: