Διαχείριση απαιτήσεων

Η διαχείριση των προδιαγραφών περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας που πρέπει να φυλάσσονται είναι τα παρακάτω: