The Class of 2006

Jon Igual Brun and Guillermo Barbero Maiz

John Georgiou and George Paraskevopoulos

Argyro Kazaki

Ioannis Sermetziadis

Giorgos Veiogloannis

Costas Alexandropoulos

(Honourable mention.)

Kelly Mantagou and Ioanna Mantzouratou

(Honourable mention.)