Διασφάλιση συναλλαγών HTTP

Συναλλαγές που χρησιμοποιούν HTTP μπορούν να ασφαλιστούν ως προς την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα σε τρία διαφορετικά επίπεδα:
  1. Κάτω από το πρωτόκολλο HTTP μέσω SSL ή IPSEC
  2. Επεκτείνοντας το πρωτόκολλο HTTP (π.χ. secure HTTP)
  3. Πάνω από το πρωτόκολλο HTTP με λ.χ. με εξειδικευμένες εφαρμογές σε Java που κρυπτογραφούν τα μηνύματα.