Το πρωτόκολλο HTTP

Το πρωτόκολλο HTTP υποστηρίζει τις παρακάτω μεθόδους επικοινωνίας: Παράδειγμα:
GET /pub/WWW/TheProject.html HTTP/1.1
Host: www.w3.org
Βασικά προβλήματα ασφάλειας που έχουν σχέση με το HTTP είναι τα παρακάτω: