Προσδιορισμός στοιχείων με URI

Ο προσδιορισμός στοιχείων στο πρωτόκολλο HTTP γίνεται με τη χρήση των Uniform Resource Identifiers. Αυτά ορίζονται από την παρακάτω γραμματική (RFC 2068):
 URI      = ( absoluteURI | relativeURI ) [ "#" fragment ]

 absoluteURI  = scheme ":" *( uchar | reserved )

 relativeURI  = net_path | abs_path | rel_path

 net_path    = "//" net_loc [ abs_path ]
 abs_path    = "/" rel_path
 rel_path    = [ path ] [ ";" params ] [ "?" query ]

 path      = fsegment *( "/" segment )
 fsegment    = 1*pchar
 segment    = *pchar

 params     = param *( ";" param )
 param     = *( pchar | "/" )
 scheme     = 1*( ALPHA | DIGIT | "+" | "-" | "." )
 net_loc    = *( pchar | ";" | "?" )

 query     = *( uchar | reserved )
 fragment    = *( uchar | reserved )

 pchar     = uchar | ":" | "@" | "&" | "=" | "+"
 uchar     = unreserved | escape
 unreserved   = ALPHA | DIGIT | safe | extra | national

 escape     = "%" HEX HEX
 reserved    = ";" | "/" | "?" | ":" | "@" | "&" | "=" | "+"
 extra     = "!" | "*" | "'" | "(" | ")" | ","
 safe      = "$" | "-" | "_" | "."
 unsafe     = CTL | SP | <"> | "#" | "%" | "<" | ">"
 national    = <any OCTET excluding ALPHA, DIGIT,
		  reserved, extra, safe, and unsafe>
Η χρήση τους επιτρέπει τον προσδιορισμό άλλων σελίδων τοπικά, σε άλλα μηχανήματα, καθώς και ερωτήσεων:
http://kerkis.math.aegean.gr/~dspin/
http://www.altavista.com/cgi-bin/query?pg=q&text=yes&q=link%3akerkis%2emath%2eaegean%2egr%2f%7edspin+%2dhost%3akerkis%2emath%2eaegean%2egr&stq=10&c9k
Σημαντικά προβλήματα ασφάλειας που μπορούν να προκύψουν είναι τα παρακάτω:
 1. Το σύστημα DNS που μετατρέπει τα ονόματα σε διευθύνσεις δεν είναι ασφαλές
 2. Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ένα URI. Δεν πρέπει η ασφάλειά μας να βασίζεται σε "κρυμμένα" αρχεία ή στη χρήση συγκεκριμένων URI.
 3. Με τον προσδιορισμό άλλων θυρών μπορεί ένα "αθώο" URI να "μιλήσει" σε άλλο πρωτόκολλο (όχι HTTP) με καταστροφικά αποτελέσματα.
 4. Όταν ένα URI περιέχει συνθηματικό αυτό δεν μπορεί να είναι εμπιστευτικό.