Δημοσιεύσεις

 
English

Περιεχόμενα

Μεταδεδομένα

Όλες οι δημοσιεύσεις εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Για τις περισσότερες δημοσιεύσεις μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενό τους μέσω ενός ή παραπάνω από τους παρακάτω τρόπους.

DOI    Ο δεσμός DOI οδηγεί στην επίσημη δημοσίευση μέσω του ιστότοπου του κάθε εκδότη, συχνά πίσω από ένα τείχος πρόσβασης επί πληρωμή (paywall). Χρησιμοποιήστε τον αν έχετε πρόσβαση (μέσω του οργανισμού σας ή ατομική) στη συγκεκριμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη ή στο περιοδικό.
Gold Open Access Το λογότυπο της Χρυσής Ανοιχτής Πρόσβασης (Gold Open Access) δείχνει ότι η συγκεκριμένη δημοσίευση είναι ανοιχτά διαθέσιμη από τον ιστότοπο του εκδότη μέσω της αντίστοιχης ή παρόμοιας πολιτικής.
Green Open Access Ο δεσμός στο λογότυπο της Πράσινης Ανοιχτής Πρόσβασης οδηγεί σε ένα τοπικό αντίγραφο, συχνά την αρχική μορφή του κειμένου που οδήγησε στην τελική δημοσίευση σύμφωνα με κανόνες αυτοαρχειοθέτησης.
Πρόσβαση μέσω του ACM Authorizer Ο δεσμός στο λογότυπο ACM Authorizer σας παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο επίσημο κείμενο της δημοσίευσης που έχει εκδοθεί από την Association for Computing Machinery (ACM) μέσω αυτής της σελίδας.
Πρόσβαση μέσω του Springer Nature SharedIt Ο δεσμός στο λογότυπο SharedIt σας παρέχει δωρεάν πρόσβαση ανάγνωσης στο επίσημο κείμενο της δημοσίευσης μέσω της πρωτοβουλίας Springer Nature SharedIt.
cite Ο δεσμός παραπομπής («cite») σας κατευθύνει σε σελίδα του οργανισμού Crossref. Από εκεί μέσω του προσφερόμενου δεσμού «Actions» μπορείτε να παραπέμψετε τη δημοσίευση σε διάφορες μορφές (BibTeX, RIS, APA, Harvard, IEEE, MLA, Vancouver, Chicago) ή να ανακτήσετε τα μεταδεδομένα της σε μορφή JSON.
Google Scholar Ο δεσμός «Google Scholar» σας κατευθύνει στη σελίδα Google Scholar που αντιστοιχεί στη δημοσίευση. Από εκεί μπορείτε να βρείτε τις δημοσιεύσεις που παραπέμπουν σ' αυτή καθώς και άλλες σχετικές δημοσιεύσεις.

Επίσης διαθέσιμα είναι τα παρακάτω:

Αρχική σελίδα

Βιβλία: Μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Άρθρα σε περιοδικά με διαδικασία κρίσης

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Εισαγωγές αρχισυντάκτη και προσκεκλημένου εκδότη επιστημονικών περιοδικών

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Στήλες σε επιστημονικά περιοδικά

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Κεφάλαια βιβλίων

(Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων που δημοσιεύτηκαν με τη μορφή βιβλίου περιέχονται στην ενότητα «δημοσιεύσεις σε συνέδρια».)

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Βιβλιοκρισίες

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Άρθρα στο διεθνή τεχνικό τύπο και σε περιοδικά επιστημονικών ενώσεων (SIG)

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Άρθρα στον ελληνικό τεχνικό τύπο

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Πτυχιακές εργασίες και διατριβές

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Μελέτες, τεχνικές αναφορές και κείμενα εργασίας

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Επιστολές

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Σημειώσεις μαθημάτων και φροντιστηρίων

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλιών

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Συνεισφορές σε βιβλία τρίτων

Αποσπάσματα της δουλειάς μου εμφανίζονται στα παρακάτω βιβλία:

Περιεχόμενα Αρχική σελίδα

Creative Commons Licence