Δίκτυα

Η τοπολογία του δικτύου μπορεί να καθοριστεί:


Σημαντικό τμήμα της δικτύωσης είναι το ενδιάμεσο πλαίσιο τερματισμού (intermediate distribution frame (IDF)) Σε αυτό καταλήγουν οι δικτυακές συνδέσεις ενός ορόφου και με τη χρήση καλωδίων μπορούν να συνδεθούν οι υπολογιστές με το δίκτυο. Κάθε πλαίσιο πρέπει να είναι αριθμημένο με το κτίριο, όροφο και αριθμό του πλαισίου. Κάθε σύνδεση έχει έναν ξεχωριστό αριθμό με βάση τη θέση της και πιθανώς και τον αντίστοιχο υποδοχέα. Έτσι π.χ. η σύνδεση 1/4/2/12Α μπορεί να είναι η σύνδεση στο κτίριο 1, όροφο 4, πλαίσιο 2, γραφείο 12, υποδοχέας Α.


Σε μεγάλες εγκαταστάσεις το ενδιάμεσο πλαίσιο τερματισμού τερματίζεται σε ένα κύριο πλαίσιο τερματισμού (main distribution frame (MDF)) το οποίο συνήθως είναι στο κέντρο υπολογιστών.

Βασικές αρχές:


Πλαίσιο τερματισμού - διακρίνονται τα συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας στο κάτω μέρος.