Οργάνωση του κέντρου πληροφορικής


Εσωτερικό αίθουσας υπολογιστών


Το κέντρο υπολογιστών στο εργαστήριο πολυμέσων του ΟΤΕ