Προσδιορισμοί

Παράδειγμα:
<city country="el" id="HER">
<name>Hrakleio</name>
</city>
Ως προσιδιορισμούς συνιστάται να γράφουμε απλές τιμές που ορίζουν: