Έγγραφα XML

Παράδειγμα: ένα στοιχείο με κείμενο

<city>Larisa</city>

Παράδειγμα: στοιχείο με περιεχόμενο άλλα στοιχεία

 <?xml version="1.0" encoding="US-ASCII" ?>
 <city_info>
        <name>Larisa</name>
        <area_code>241</area_code>
        <latitude>39.38</latitude>
        <longitude>-22.25</longitude>
        <country>Greece</country>
 </city_info>

Παράδειγμα: κενό στοιχείο

<alumnus />