Εσωτερικές κλάσεις

Μια κλάση μπορεί να οριστεί εσωτερικά: