Η κλάση Stack

Η κλάση
Stack <E>
υλοποιεί τη δομή δεδομένων που ονομάζεται στοίβα (stack) με το χαρακτηριστικό τύπο πρόσβασης τελευταίο μέσα πρώτο έξω (last in first out) (LIFO). H κλάση Stack υλοποιεί τη διεπαφή Collection και ορίζει τις παρακάτω μεθόδους:
boolean empty()
Αληθές αν η στοίβα είναι άδεια
E push(E item)
Προσθέτει το αντικείμενο item στην κορυφή της στοίβας
E pop()
Αφαιρεί και επιστρέφει το αντικείμενο από την κορυφή της στοίβας
E peek()
Επιστρέφει το αντικείμενο από την κορυφή της στοίβας