Λάθη στην καταχώρηση

2/10/2023 23:29: λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων: ΑΜ [] άσκηση [] βαθμός [] IP [85.75.216.207] κωδικός ελέγχου []
3/10/2023 13:45: λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων: ΑΜ [] άσκηση [] βαθμός [] IP [85.75.216.207] κωδικός ελέγχου []
3/10/2023 13:53: λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων: ΑΜ [] άσκηση [] βαθμός [] IP [85.75.216.207] κωδικός ελέγχου []
 : λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων: ΑΜ [] άσκηση [] βαθμός [] IP [] κωδικός ελέγχου []
5/10/2023 15:26: λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων: ΑΜ [8180001] άσκηση [1] βαθμός [10] IP [10.26.56.125] κωδικός ελέγχου []