Παραδείγματα παράστασης

ΤύποςΤιμήΔυαδική παράστασηΠαράσταση κειμένου
int4200000000 00000000 00000000 0010101000110100 00110010
short4200000000 0010101000110100 00110010
chara00000000 0110000101100001
charα00000011 1011000111001110 10110001
Το κείμενο παριστάνεται με την κωδικοποίηση UTF-8.