Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής

ΤύποςΤιμήΔυαδική παράστασηΠαράσταση κειμένου
double-0.12510111111 11000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000
00101101
00110000
00101110
00110001
00110010
00110101
double 12.566370614359173 10-7 00111110 10110101 00010101 00110111
00001111 10011001 11110110 11001011
00110001
00110010
00101110
00110101
00110110
00110110
00110011
00110111
00110000
00110110
00110001
00110100
00110011
00110101
00111001
00110001
00110111
00110011
01100101
00101101
00110111
(Ο τελευταίος αριθμός παριστάνει τη φυσική σταθερά μ0, τη διαπερατότητα του κενού, 4π 10-7. Το κείμενο παριστάνεται με την κωδικοποίηση UTF-8 και οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 754-1985.)