Ομαδοποίηση δεδομένων

Η ομαδοποίηση στοιχείων μπορεί να γίνει: