Επίπεδο παρουσίασης

(Σε παρένθεση σχετικά πρωτόκολλα του διαδικτύου)