Χειρισμός εξαιρέσεων

Σε μια μέθοδο της Java μια εξαίρεση μπορούμε: