Υλοποίηση πολλαπλών διεπαφών

Μια κλάση μπορεί να υλοποιήσει πολλές διεπαφές.
class Car implements
  VehicleBody,
  InternalCombustionEngine,
  TransmissionSystem,
  BreakSystem,
  Console
{
}

class Truck implements
  VehicleBody,
  InternalCombustionEngine,
  TransmissionSystem,
  BreakSystem,
  Console,
  Container
{
}