Παράδειγμα βελτιστοποίησης

Μετακίνηση κώδικα βρόχων (loop code motion)
Εκφράσεις που δεν αλλάζουν μέσα σε ένα βρόχο μετακινούνται έξω από αυτόν. Η ακολουθία:
{
  int a, b, z;

  a = 8; b = 4;
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    z = a / b;
    System.out.println(z);
  }
}
μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
{
  int a, b, z;

  a = 8; b = 4;
  z = a / b;
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    System.out.println(z);
  }
}