Αποτέλεσμα υπολογισμού

Η εκτέλεση στο αρχείο
<result_list>
  <result>
    <id>809678</id>
    <grade>9</grade>
  </result>
  <result>
    <id>809630</id>
    <grade>8</grade>
  </result>
  <result>
    <id>809679</id>
    <grade>10</grade>
  </result>
  <result>
    <id>809673</id>
    <grade>6</grade>
  </result>
</result_list>
γίνεται ως εξής.
java Average grade grade.xml
8.25