Οντότητες και σχόλια

Οι παρακάτω οντότητες (entities) μπορούν να οριστούν περιφραστικά:
ΟντότηταΣύνταξη XML
<&lt;
&&amp;
>&gt;
"&quot;
'&apos;

Σχόλια μέσα σε ένα έγγραφο XML γράφονται ως
<!-- περιεχόμενο -->