Παραδείγματα περιορισμών

Παράδειγμα σχήματος για βαθμό:
<?xml version="1.0" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="grade" >
        <xsd:simpleType>
         <xsd:restriction base="xsd:float">
          <xsd:pattern value="\d+\.[05]"/>
          <xsd:minInclusive value="0"/>
          <xsd:maxInclusive value="10"/>
         </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:schema>
Παράδειγμα περιορισμού για επιλογή μιας πόλης:
<xsd:simpleType>
 <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="Athens"/>
  <xsd:enumeration value="Thessaloniki"/>
  <xsd:enumeration value="Argostoli"/>
  <xsd:enumeration value="Volos"/>
  <!-- ... -->
 </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>