Σχήμα για απλά στοιχεία

Στοιχεία XML που περιέχουν απλά δεδομένα όπως το παρακάτω
<?xml version="1.0" ?>
<studentID>802345</studentID>
μπορούν να δηλωθούν με το στοιχείο element και τον προσδιορισμό του τύπου.
<?xml version="1.0" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="studentID" type="xsd:integer" />
</xsd:schema>