Παράδειγμα: ΚΑΔ XML

Τα παρακάτω αρχείο χρησιμοποιείται από τους φορολογούμενους για να δηλώσουν στη ΑΑΔΕ τον κωδικό αριθμό δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ekad xmlns="http://www.gsis.gr/ekad"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 afm="046523469">
  <branch aa="0">
    <kad typeOfKad="1">
      <value>71121908</value>
    </kad>
  </branch>
</ekad>