Hall of Fame

Diomidis Spinellis
Department of Management Science and Technology
Athens University of Economics and Business
Athens, Greece
dds@aueb.gr

The Class of 2004

Nikos Korfiatis

Viky Skordali

Panagiotis Toumasis

The Class of 2005

Achilleas Anagnostopoulos

Alexandros Charos

Dalia Martisiute

Zbyněk Mužík

Athina Spiliopoulou

Polina Tzavala

The Class of 2006

Jon Igual Brun and Guillermo Barbero Maiz

John Georgiou and George Paraskevopoulos

Argyro Kazaki

Ioannis Sermetziadis

Giorgos Veiogloannis

Costas Alexandropoulos

(Honourable mention.)

Kelly Mantagou and Ioanna Mantzouratou

(Honourable mention.)

The Class of 2007

Panagiotis Adamopoulos and Georgia-Bilma Todri