Υποστήριξη πελατών

Βήματα
  1. Χαιρετισμός
  2. Μαθαίνουμε το πρόβλημα
  3. Επαναλαμβάνουμε το πρόβλημα και συμφωνούμε με τον πελάτη
  4. Δοκιμάζουμε το πρόβλημα
  5. Μαζεύουμε προτάσεις για την αντιμετώπιση
  6. Επιλέγουμε τη λύση
  7. Εκτελούμε τη λύση
  8. Ελέγχουμε τη λύση
  9. Συμφωνούμε με τον πελάτη πως το πρόβλημα έχει λυθεί