Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

'Αμεση διεύθυνση
Direct address
'Αμεσος τελεστέος
Immediate operand
Αλφάβητο
Alphabet
Ανάκληση εντολής
Instruction fetch
Απαλοιφή αναδρομής από το τέλος συνάρτησης
Tail recursion elimination
Απαλοιφή κλήσεων σε συναρτήσεις
Function inlining
Απόδοση
Performance
Αποκωδικοποίηση εντολής
Instruction decode
Αριστερότερο
Leftmost
Αυτόματα στοίβας
Push down automata
Αυτόματο
Automaton
Βελτιστοποιήσεις κλειδαρότρυπας
Peephole optimizations
Βελτιστοποίηση κώδικα
Code optimisation
Γλώσσα
Language
Γραμματική με συμφραζόμενα
Context sensitive grammar
Γραμματική χωρίς συμφραζόμενα
Context free grammar
Γράφος μετάβασης
Transition graph
Δείκτης στοίβας
Stack pointer
Δεκαεξαδικό
Hexadecimal
Δεξιότερη
Rightmost
Δεσμευμένες λέξεις
Reserved words
Δημιουργοί τέλειων συναρτήσεων κατακερματισμού
Perfect hash function generators
Διάγραμμα Τ
T diagram
Διαγράμματος μετάβασης
Transition diagram
Δίαυλος
Bus
Διαχείριση λαθών
Error management
Διαχείριση πίνακα συμβόλων
Symbol table management
Διαχωριστές
Delimiters
Διεπαφή
Interface
Διερμηνευτή
Interpreter
Διευθύνσεις μνήμης
Memory addresses
Διεύθυνση με βάση
Based address
Διεύθυνση με βάση, δείκτη και πολλαπλασιαστή
Based indexed scaled address
Διεύθυνση με βάση και δείκτη
Based indexed address
Διεύθυνση με δείκτη
Indexed address
Δυαδικοί
Binary
Εκτέλεση εντολής
Instruction execution
Έμμεση διεύθυνση από καταχωρητή
Register indirect address
Ενδείκτες
Flags
Ενδιάμεσου κώδικα
Intermediate code
Ενσωματωμένες
Embeded
Επεξεργαστής
Processor
Ετικέτα
Label
Ευκαμψία
Flexibility
Θετικό κλείσιμο
Positive closure
Ιδεατής μηχανής
Virtual machine
Κανόνες
Rules
Κανονικές γλώσσες
Regular languages
Κανονική γραμματική
Regular grammar
Κανονική έκφραση
Regular expression
Καταχωρητές
Registers
Καταχωρητής δεδομένων μνήμης
Memory data register
Καταχωρητής διεύθυνσης μνήμης
Memory address register
Καταχωρητής εντολής
Instruction register
ΚΔεΜ
MDR
ΚΔιΜ
MAR
ΚΕ
IR
Κενή συμβολοσειρά
Empty string
Κίνηση
Move
Κλείσιμο
Closure
Κόστος
Cost
Κρατούμενο
Carry
Κύρια μνήμη
Main memory
Κώδικας χρήστη
User code
Λεκτικές μονάδες
Tokens
Λεκτική ανάλυση
Lexical analysis
Μεταγλωττιστή
Compiler
Μετακίνηση κώδικα βρόχων
Loop code motion
Μεταλεκτικό αναλυτή
Lexical analyser generator
Μεταλεκτικοί αναλυτές
Scanner generators
Μεταμεταγλωττιστές
Compiler generators
Μεταμεταγλωττιστή
Compiler compiler
Μετασυντακτικοί αναλυτές
Parser generators
Μετρητής προγράμματος
Program counter
Μη ντετερμινιστικό αυτόματο στοίβας (ΜΑΣ)
Non-deterministic stack automaton (NSA)
Μη ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο (ΜΠΑ)
Non-deterministic finite automaton (NFA)
Μη τερματικά σύμβολα
Non-terminal symbols
Μονάδα αριθμητικής και λογικής
Arithmetic and logical unit
Μονάδα ελέγχου
Control unit
Μοναδιαίοι
Unary
ΜΠ
PC
Ντετερμινιστικό αυτόματο στοίβας (ΝΑΣ)
Deterministic stack automaton (DSA)
Ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο (ΝΠΑ)
Deterministic finite automaton (DFA)
Ολίσθηση
Shift
Ονόματα
Identifiers
Ονοματικές περιοχές
Namespaces
Οπισθοδρόμηση
Backtracking
Ορατά
Visible
Ορισμοί
Definitions
Παραγωγή
Derivation
Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα
Intermediate code generation
Παραγωγή τελικού κώδικα
Target code generation
Παράθεση
Concatenation
Πεπερασμένα αυτόματα
Finite automata
Πίνακας αλλαγής κατάστασης
Transition table
Πράξη ελάττωσης
Reduce action
Πράξη ολίσθησης
Shift action
Πρόσβαση μνήμης
Memory access
Πρόσημο
Sign
Σαρωτών κειμένου
Text scanners
Σημασιολογική ανάλυση
Semantic analysis
Σταθερές
Constants
Σύμβολο προεξέτασης
Lookahead token
Συμβολομεταφραστή
Assembler
Συμβολοσειρά
String
Συνάρτηση αλλαγής κατάστασης
Transition function
Σύνδεση
Linking
Συντακτική ανάλυση
Syntax analysis
Συντακτικό δένδρο
Syntax tree
Συντακτικοί κανόνες
Syntax rules
Συντακτικός αναλυτής αναδρομικής κατάβασης
Recursive descent parser
Συντακτικός αναλυτής από κάτω προς τα πάνω
Bottom up parser
Συντακτικός αναλυτής από πάνω προς τα κάτω
Top down parser
Συσκευές εισόδου εξόδου
Input output devices
Συσσωρευτής
Accumulator
Τελεστές
Operators
Τερματικά σύμβολα
Terminal symbols