Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

Αγωγό
Pipe
Αίτηση
Request
Ακμές
Edges
Αλγόριθμοι αναζήτησης
Searching algorithms
Αλγόριθμοι ταξινόμησης
Sorting algorithms
Αμοιβαίου αποκλεισμού
Mutual exclusion
Ανάγνωση
Read
Αναφορά
Reference
Αναφορά
Reference
Αναφορική διαφάνεια
Referential transparency
Αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό
Object-oriented programming
Απενεργοποίηση
Sleep
Απλή διαδρομή
Simple path
Αποκλειστική διάζευξη
Exclusive or
Αποκομιδή αχρήστων
Garbage collection
Απομακρυσμένος
Remote
Απόσταση
Distance
Απώθηση
Pop
Αραιός
Sparse
ρνηση
Negation
Αρχεία
Files
Αρχεία ASCII
ASCII files
Αρχείο συναλλαγών
Transaction file
Αρχή της ουράς
Queue head
ΑΤΔ
ADT
τομα
Atoms
Ατομικές ενέργειες
Atomic action
Αυλάκια
Tracks
Αφηρημένη
Abstract
Αφηρημένοι τύποι δεδομένων
Abstract data types
Αφύπνιση
Wakeup
Βαθμός
Degree
Βαθμός εισόδου
In-degree
Βαθμός εξόδου
Out-degree
Βάθος
Depth
Βάση δεδομένων
Database
Βασικές αρχές διαδιεργασιακής επικοινωνίας
Interprocess communication primitives
Βασική διεύθυνση
Hash address
Βασική κλάση
Base class
Γεγονότα
Facts
Γενικευμένα γεγονότα
Universal facts
Γενίκευση
Generalisation
Γραμματοκιβωτίων
Mailbox
Γραμμή
Row
Γραμμογράφηση
Layout
Γράφος
Graph
Γράφου των καλούμενων
Callers graph
Γράφου των καλούντων
Call graph
Γρήγορη ταξινόμηση
Quick sort
Δακτύλιος
Ring
Δάσος
Forest
Δείκτη
Pointer
Δείκτης προόδου
Progress bar
Δένδρο
Tree
Δένδρο σκελετός
Spanning tree
Διαδρομή
Path
Διαδρομή Euler
Euler path
Διαδρομή Hamilton
Hamilton path
Διάζευξη
And
Διαμερισμός χρόνου
Time sharing
Διεργασία του εξυπηρετητή
Server process
Διπλά συνδεδεμένη λίστα
Doubly linked list
Δυαδικά αρχεία
Binary files
Δυαδική αναζήτηση
Binary search
Δυαδικό δένδρο
Binary tree
Εγγραφή
Write
Εισαγωγή κειμένου
Edit box
Ενδιάμεσο λογισμικό
Middleware
Ενδοδιαταγμένη διάσχιση
Inorder traversal
Ενημέρωση
Update
Ενοποιημένη γλώσσα σχεδιασμού
Unified modeling language
Ενσωματωμένες
Embedded
Εξαρτημάτων λογισμικού
Software components
Εξάρτηση
Dependency
Εξωτερικοί κόμβοι
External nodes
Επαναλήπτη
Iterator
Επίπεδο
Level
Επιπεδοδιαταγμένη διάσχιση
Level order traversal
Ερωτήσεις
Queries
Ερώτηση
Query
Εσωτερικοί κόμβοι
Internal nodes
Ετερογενών κατανεμημένων εφαρμογών
Heterogeneous distributed applications
Θεωρητική
Pure
Ιδιότητες
Properties
Κανόνες
Rules
Κατακερματισμός
Hashing
Κατανεμημένες εφαρμογές
Distributed applications
Κατανεμημένη
Distributed
Κατανεμητή μνήμης
Memory allocator
Κατευθυνόμενος
Directed
Κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
Mainframes
Κλαδιά
Branches
Κλάσης
Class
Κλειδί
Key
Κληρονομεί
Inherits
Κληρονομημένο
Legacy
Κληρονομικότητας
Inheritance
Κοινή πρόσβαση στη μνήμη
Shared memory
Κόμβους
Nodes
Κουμπί εντολής
Command button
Κρίσιμο τμήμα
Critical section
Κύκλος
Cycle
Κυλίνδρους,
Cylinders
Κύριο αρχείο
Master file
Λίστα
List
Λίστα γειτνίασης
Adjacency list
Μεθόδους πρόσβασης
Methods
Μέλη
Members
Μεταβίβαση μηνύματος
Message passing
Μεταβλητών συνθήκης
Condition variables
Μεταδιαταγμένη διάσχιση
Postorder traversal
Μη κατευθυνόμενος
Undirected
Μη τερματικοί κόμβοι
Non-terminal nodes
Μονής εντολής πολλαπλών δεδομένων (ΜΕΠΔ)
Single instruction multiple data (SIMD)
Μπάρα κύλισης
Scrollbar
Νηματικές διεργασίες
Threads
Οδηγούς
Wizards
Ομοιόμορφη
Uniform
Όρος
Term
Ουρά
Queue
Ουρά με δύο άκρα
Dequeue (double ended queue)
Όψεων
Views
Παιδιά
Children
Παραγωγού-καταναλωτή
Producer-consumer
Παρακολουθητές
Monitors
Παραπομπών
References
Πατέρας
Father
Πελάτη/εξυπηρετητή
Client/server
Πελάτης
Client process
Περιβάλλον τεχνολογίας λογισμικού
Software engineering environment
Περιβάλλοντα υποστήριξης της κωδικοποίησης
Programming support environments
Περιέχοντα
Container
Πίνακα γειτνίασης
Adjacency matrix
Πίνακας
Table
Πίνακες
Arrays
Πλαίσιο
Frame
Πλήρης
Complete
Πολλαπλή κληρονομικότητα
Multiple inheritance
Πολλαπλότητα
Multiplicity
Πολλαπλών εντολών πολλαπλών δεδομένων (ΠΕΠΔ)
Multiple instruction multiple data (MIMD)
Πολυμορφικός
Polymorphic
Προδιαταγμένη διάσχιση
Preorder traversal
Προσθήκη
Append
Πρότυπο
Template
Πυκνός
Dense
Πυκνότητα κλειδιών
Key density
Ράθυμος υπολογισμός
Lazy evaluation
Ρίζα
Root
Σειριακή αναζήτηση
Sequential search
Σειριακή προσπέλαση
Serial access
Σημαφόρων
Semaphores
Σταθμισμένος
Weighted
Στήλες
Columns
Στην ίδια διεργασία
In-process
Στοίβα
Stack
Στοίβας κλήσεων
Call stack
Συγκρότημα
Aggregation
Σύγκρουση
Collision
Σύζευξη
Or
Σύζευξη αρχείων
Merge
Συμμετρικός
Symmetric
Συναλλαγών
Transaction
Συνάντησης
Rendezvous
Συνάρτηση ανωτέρου βαθμού
Higher order function
Συνάρτηση κατασκευής
Constructor
Συνάρτηση καταστροφής
Destructor
Συναρτησιακός προγραμματισμός
Functional programming
Συνδεδεμένη λίστα
Linked list
Σύνδεση
Association
Συνεκτικός
Connected
Σύνθεση
Composition
Συντελεστή φόρτισης
Loading factor
Συνώνυμα
Synonyms
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (ΣΔΒΔ)
Database management system (DBMS)
Συσχετιστικοί πίνακες
Associative arrays
Σχέση
Relationship
Σχεσιακό μοντέλο
Relational model
Σωρό
Heap
Ταξινόμηση
Sort
Ταξινόμηση με αντιμετάθεση
Exchange sort
Ταξινόμηση με διαμερισμό
Partition exchange sort
Ταξινόμηση με επιλογή
Selection sort
Ταξινόμηση με παρεμβολή
Insertion sort
Ταυτοποίησης
Unification
Τέλεια
Perfect
Τέλος της ουράς
Queue tail
Τερματικοί κόμβοι
Terminal nodes
Τεχνολογίας των εξαρτημάτων λογισμικού
Software components technology
Τομείς
Sectors
Τοπικός
Local
Τριγωνικός
Triangular
Τριδιαγώνιος
Tridiagonal
Τυχαία προσπέλαση
Random access
Υλικού
Hardware
Υπερφόρτιση
Overloading
Υπερχείλιση
Overflow
Υπογράφος
Subgraph
Υπόδενδρο
Subtree
Υποκλάση
Subclass
Υπολογιστή κατανομής
Profiler
Ύψος
Height
Φύλλα
Leaves
Φυλλομετρητή του πηγαίου κώδικα
Source code browser
Φυλλομετρητή των κλάσεων
Class browser
Χώρο ονομάτων
Namespace
Ώθηση
Push