Θέματα εξετάσεων

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Εξεταστική περιόδος Ιουνίου 2002

Τα θέματα σε μορφή PDF.

Εξεταστική περιόδος Σεπτεμβρίου 2002

Τα θέματα σε μορφή PDF.

Εξεταστική περιόδος Ιουνίου 2003

Τα θέματα σε μορφή PDF.

Σχετικές απαντήσεις

Θέμα 1ο
βλ. καθορισμός μη λειτουργικών απαιτήσεων
Θέμα 2ο
μια μέθοδος επιτρέπεται μόνο να καλεί μεθόδους:
  1. της δικής της κλάσης
  2. αντικειμένων που έλαβε ως παραμέτρους
  3. αντικειμένων που δημιούργησε
  4. αντικειμένων που περιέχει
Στον κώδικα του θέματος:
Θέμα 3ο
βλ. Επαναχρησιμοποίηση: τρόποι και πλεονεκτήματα
Θέμα 4ο
βλ. oλοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης

Εξεταστική περιόδος Νοεμβρίου 2003

Τα θέματα σε μορφή PDF.

Σχετικές απαντήσεις

Θέμα 1ο
βλ. στρατηγικές δυναμικού ελέγχου

Θέμα 2ο
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να παρασταθούν οι σχέσεις σε UML. Μια ενδεικτική παράσταση είναι η παρακάτω:

Θέμα 3ο
βλ. τρόποι βελτιστοποίησης και τεχνικές ΣΒΔ.

Θέμα 4ο