Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

Άρθρωμα
Module
Αδιέξοδο
Deadlock
Ακολουθία
Sequence
Αλγοριθμική
Imperative
Ανάλυση λ
Lambda calculus
Αναφορική διαφάνεια
Referential transparency
Αντικείμενα
Objects
Αντικειμενοστρεφή
Object oriented
Απαλοιφή αναδρομής από το τέλος συνάρτησης
Tail recursion elimination
Απαλοιφή άχρηστου κώδικα
Dead code removal
Απαλοιφή κλήσεων σε συναρτήσεις
Function inlining
Απαλοιφή κοινών υποεκφράσεων
Common subexpression elimination
Απαρίθμηση
Enumeration
Απεικονίσεις
Mappings
Απόδοση
Performance
Ασύγχρονες
Asynchronous
Βασική κλάση
Base class
Βελτιστοποιήσεις κλειδαρότρυπας
Peephole optimizations
Βελτιστοποίηση κώδικα
Code optimisation
Γεγονότα
Events
Γενικεύσεις
Generic
Δεσμευμένες λέξεις
Reserved words
Δημόσιο
Public
Διαδικασία
Procedure
Διαδικαστική
Procedural
Διαρροή πόρων
Resource leak
Διατήρηση
Persistence
Διαχείριση λαθών
Error management
Διαχείριση πίνακα συμβόλων
Symbol table management
Διαχωριστές
Delimiters
Διεπαφή
Interface
Διεργασία
Process
Διερμηνευτή
Interpreter
Δομημένος προγραμματισμός
Structured programming
Δυναμικής διεκπεραίωσης
Dynamic dispatch
Ε/Ε
I/O
Έγκυρα
Valid
Είναι
Is a
Είσοδος/έξοδος
Input/output
Ενδιάμεσου κώδικα
Intermediate code
Ενότητα
Block
Ενσωματωμένες
Embeded
Εξαίρεση
Exception
Εξυπηρετητές
Servers
Επανάληψη
Repetition
Επεκτάσιμη Γλώσσα Επισημείωσης
Extensible Markup Language
Επιλογή
Condition
Ετικέτα αρχής
Start tag
Ετικέτα τέλους
End tag
Ετικέτες
Tags
Ευκαμψία
Flexibility
Εφαρμογή
Application
Ιδεατή
Abstract
Ιδεατή μηχανή
Virtual machine
Ιδεατή μνήμη στο δίσκο
Virtual memory
Ιδιότητες
Properties
Ιδιωτικό
Private
Ισοζυγισμένο δέντρο
Balanced tree
Ισχυρισμός
Assertion
Καλοσχηματισμένα
Well formed
Κανονική έκφραση
Regular expression
Κατηγορηματική λογική
Predicate logic
Κλάση
Class
Κλειδί
Key
Κληρονομεί
Inherits
Κληρονομικότητας διεπαφών
Interface inheritance
Κληρονομικότητας υλοποιήσεων
Implementation inheritance
Κληρονομούν
Inherit
Κόστος
Cost
Κωδικοσελίδας
Code page
Λεκτικές μονάδες
Tokens
Λεκτική ανάλυση
Lexical analysis
Λογικός προγραμματισμός
Logic programming
ΜΑΕ
DOM
Μέθοδοι κατασκευαστές
Constructors
Μέθοδος
Method
Μέθοδος καταστροφής
Destructor
Μεθόδους
Methods
Μέλη
Members
Μεταβλητές υπόστασης
Instance variables
Μεταγλωττισμένος κώδικας
Code (text)
Μεταγλωττιστή
Compiler
Μετακίνηση κώδικα βρόχων
Loop code motion
Μετασυνθήκες
Postcondition
Μη ελεγχόμενη εξαίρεση
Unchecked exception
Μηνυμάτων
Messages
Μικροκώδικας
Microcode
Μοιράζονται
Share
Μοιρασμένες βιβλιοθήκες
Shared libraries
Μοντέλο αντικειμένων εγγράφων
Document Object Model
Μπαλαντέρ
Wildcard
Να είσαι συντηρητικός σ' αυτά που κάνεις εσύ και ανεκτικός σ' αυτά που δέχεσαι από τους άλλους
Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others
Νήμα
Thread
Ονόματα
Identifiers
Οντότητες
Entities
Ορισμό τύπου εγγράφου
Document type definition
ΟΤΕ
DTD
Πακέτο
Package
Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα
Intermediate code generation
Παραγωγή τελικού κώδικα
Target code generation
Παραμετρικό πολυμορφισμό
Parametric polymorphism
Παραμετρικών τύπων
Parameterized types
Παράπλευρα αποτελέσματα
Side effects
Πεδία
Fields
Περιορισμούς
Restrictions
Πίνακας κατακερματισμού
Hash table
Πλαίσιο συλλογών
Collection framework
Πληθάριθμο
Cardinality
Πολλαπλή κληρονομικότητα
Multiple inheritance
Πολυμορφισμό υποτύπων
Subtyping polymorphism
Πολυμορφισμού
Polymorphism
Προκαλεί
Throws
Προσδιορισμούς
Attributes
Προστατευόμενο
Protected
Προϋποθέσεις
Preconditions
Ροή
Stream
Ρύπανση του χώρου ονοματοδοσίας
Namespace polution
Σειριακοποίηση
Serialization
Σημασιολογική ανάλυση
Semantic analysis
Σταθερές
Constants
Στατικά δεδομένα
Static data
Στοίβα
Stack
Στοιχεία
Elements
Σύγκρουσης ονομάτων
Name collision
Συλλάβει
Catch
Συλλογή
Collection
Συμβολομεταφραστή
Assembler
Συνάρτηση
Function
Συναρτησιακός προγραμματισμός
Functional programming
Συνδεδεμένη λίστα
Linked list
Σύνδεση
Linking
Συντακτική ανάλυση
Syntax analysis
Σχεδιαστικό πρότυπο
Design pattern
Σωρός
Heap
Τελεστές
Operators
Τελευταίο μέσα πρώτο έξω
Last in first out
Τιμή
Value
Τύπος
Type
Τύπος αναφοράς
Reference type
Υπερφορτώσει
Override
Υποκλάση
Subclass
Υπόστασης
Instance
Χαρακτήρες διαφυγής
Escape character